Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
serwisu internetowego

 

Ochrona prywatności

 

Ja Anna Łagosz (dalej: „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających mój serwis internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Ciebie, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie są powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem.

 

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od Ciebie gromadzone są na dwa sposoby:
 2. informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie:

Proszę o podanie Twoich danych osobowych w celu wykorzystania formularza
i kontaktowego w celu złożenia zapytania o moje usługi. W trakcie rejestracji poinformuje Ciebie, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usługi oraz wskażę Ci, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie możliwości kontaktu.

 1. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
 2. a) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego łączysz się z siecią.
 3. b) pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do Twojego komputera podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania mojej strony.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” na http://wszystkoociasteczkach.pl.

 1. Administratorem danych zawartych w Serwisie jest:  Anna Łagosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Łagosz Fotograficzna5, ul. Jemiołowa 44 lokal 107A, 53-426 Wrocław, NIP: 8371624383, e-mail: anna.lagosz@gmail.com. Przetwarzam dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Ciebie zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. , ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane zbierane w ramach Serwisu służą mi do realizowania usług fotograficznych oraz do celów administracyjnych, a także do ochrony Serwisu.

Gromadzę i przetwarzam następujące dane osobowe:  Twój wizerunek, imię, nazwisko, NIP, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres e-mail, numer telefonu.

 1. Pozyskane dane osobowe przetwarzam w celach związanych z realizacją umów, w szczególności przygotowaniem i realizowaniem sesji fotograficznej, wysyłaniem wiadomości, czy kontaktem w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.

III. Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie,  m.in.:

 1. a) marketingu bezpośredniego,
 2. b) dochodzenia moich roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 3. c) odstąpienie od umowy,
 4. d) rozpatrywania reklamacji,
 5. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są moje działania z zakresu marketingu
  i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Ciebie. Prosząc
  o wyrażenie zgody informuje Ciebie o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. Zastrzegam, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu Twoich danych może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu lub prośby usunięcia danych.
 6. V. Mogę również gromadzić i przetwarzać Twoje dane w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez Ciebie (np. imię, nazwisko) w celach kontaktowych lub przedstawienia uwag do realizacji usługi. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla prawidłowego kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe Godzisz się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych powyżej.
 7. VI. Moimi odbiorcami danych (pełna lista znajduje się poniżej) będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę moich usług oraz systemów teleinformatycznych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

  

NAZWA FIRMY Zakres obsługi
Henryka Słonina Usługi księgowe
Piotr Orłowski Foto Lab Studio               i laboratorium fotograficzne Usługi fotograficzne
Zenbox Usługi hostingowe, domena
Zalamo s.c. R.Lucas A.Błaszczyk Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu Zalamo

 

VII. Dane zbierane w ramach serwisu  nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są moimi pracownikami lub stałymi współpracownikami. Dostęp do danych posiadam ja oraz osoby ze mną współpracujące i wspierające obsługę systemu, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.

VIII. Twoje dane osobowe podlegają czynności profilowania, polegającej na  analizie danych
osobowych w celu jak przygotowania dla Ciebie w przyszłości kolejnych ofert,  które są niezbędne do prawidłowej realizacji moich usług fotograficznych. Jednakże te czynności nie będą wykonywane w sposób zautomatyzowany.

 1. Zapewniam Tobie realizację uprawnień wynikających z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),  a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do Twoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adrese-mail: anna.lagosz@gmail.com

 

Bezpieczeństwo

 1. Dokładam wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie zwracam uwagę na nieudostępnianie przez Ciebie swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim.

 

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisie, zamieszczę odpowiednią modyfikację na tej podstronie.

​​